Книгоиздателството „Мартина“ постои од 1991 година и негов основач е Стефо Јаневски.

Во текот на своето постоење, оваа издавачка куќа има издадено неколку стотини дела, со кои, секако, придонесува, за одржување во живот на убавата мисла и на пишаниот збор. И покрај овој нејзин придонес, нејзината мисија не запира тука. Таа и понатаму продолжува да се залага за остварување на своите цели, за кои, всушност, и е основана – збогатување на македонската ризница со исклучително вредни дела што треба да бидат неизбежен дел од секоја библиотека, промоција како на традиционалните така и на модерните стилови во литературата, поттикнување на навиката со читање наслови привлечни за сечиј вкус и, за крај, сето ова за многу ниски цени, ако не и најниските во македонското книгоиздателство.

Во остварувањето на својата мисија, „Мартина“ се води од мотото: „Размисли пред да зборуваш, прочитај пред да размислиш“.