Нашата интернет-страница може да ја користите информативно, како и за купување на објавените производи.

Со регистрацијата на martina.mk добивате можност за купување производи, како и за известувања за попусти, акции и нови производи.

Посетителите на martina.mk може да објавуваат коментари и да споделуваат мислења за производите. Ако станува збор за коментари со заканувачка, навредлива или нелегална содржина, martina.mk го задржува правото да ги отстрани.

Цените на производите се изразени во денари. Во цената не се вклучени трошоците за доставување. Трошоците за доставување се прикажуваат во вашата кошничка пред потврдување на нарачката и изнесуваат од 70 до 120 денари во зависност од адресата на доставување. За секоја нарачка над 1000 денари следува бесплатно доставување.

Рокот на испорака е два до три работни дена.

Во случај да добиете оштетен производ, може да го рекламирате во рок од пет дена од приемот на производот на електронската адреса orders@martina.mk.

Со посетата на martina.mk се согласувате со горенаведените Општи услови.